Power Storage particulier

Theuws Power Storage voor particulieren

Omwille van de energietransitie ruilen we massaal fossiele brandstoffen in voor elektriciteit. Met als gevolg dat het Nederlandse elektriciteitsnet nu simpelweg vol is. Tevens zal het terug leveren van energie aan het energienet de komende jaren steeds minder interessant worden wanneer de salderingsregeling zal worden afgebouwd. Een zorgelijke situatie waardoor ook huishoudens gedwongen worden op een andere manier om te gaan met energie.


Direct offerte aanvragen

Onze oplossing

Opslag van energie is de volgende stap binnen de energietransitie. Na de revolutie van zonnepanelen wordt het elektriciteitsnetwerk steeds meer overbelast, waardoor de noodzaak van energieopslag steeds groter wordt.

Het elektriciteitsnet kan vergeleken worden met een snelweg waar een file ontstaat (net congestie) en door het slim regelen van het verkeer kunnen we deze file oplossen. Hiervoor hebben wij een systeem ontworpen wat bijdraagt om de netcongestie op te lossen.

Dit systeem slaat energie op met behulp van een simpele thuisbatterij of zelfs met een buurtbatterij. Hierdoor kun je je eigen woning onafhankelijk maken van energie.

Producten

Het Theuws Power Storage-systeem is ontwikkeld voor klein- en grootschalige energieopslag. Voor elke situatie hebben wij een passende oplossing. Samen met gespecialiseerde partners installeren we ook zonnepanelen. We zorgen dat u baas wordt over uw eigen energie.

Heeft u al zonnepanelen? Afhankelijk van de situatie kunt u uw eigen omvormer in veel gevallen gewoon laten hangen en plaatsen wij een extra omvormer voor de accu’s.
Onze werkwijze

Onze specialisten gaan eerst uw huidige situatie analyseren. Dit doen we aan de hand van de verbruiksgegevens, teruglever- en opwekgegevens (van uw zonnepanelen).

Zo krijgen we uw profiel in beeld en kunnen we u adviseren om bijvoorbeeld meer zonnepanelen te (laten) leggen en welke benodigde accucapaciteit voor uw situatie het beste is.